fbpx
" alt="">

Därför slår svenskodlat importerat på fingrarna

Idag har många uppfattningen att en ekologisk vara alltid är det bästa alternativet. Det stämmer inte. När det kommer till grönsaker har en svenskodlad tomat ett försprång framför den importerade. Även om den importerade är ekologisk. Men, hur kommer det sig? Det förklarar vi här.

1. Svenskodlat är bättre för klimatet

När gurka och tomat odlas i Sverige används i huvudsak förnybar energi för uppvärmning av växthusen. I andra länder (de som vi importerar mest från idag), är det vanligaste alternativet naturgas eller olja.

Ett kilo svenska växthustomater odlade hos en tomatodlare ansluten till Odlarna.se ger enligt beräkningar upphov till 0,21 kg co2ekv/kg för långkultur. Att jämföra med växthusodlade tomater från Nederländerna, det land vi importerar absolut mest från, som ger upphov till 0,78–2,0 co2ekv/kg.

Men Spanien då, tänker du. Tomaterna därifrån måste väl vara bättre för klimatet än svenska? Nej, spanska frilandsodlade tomater ger upphov till 0,38 – 0,6 kilo koldioxid. Det betyder att svenska växthustomater är ett bättre klimatval än spanska frilandstomater.

För importerade ekologiska tomater som odlats i växthus finns det inget krav på att de ska ha odlats med förnybar energi.
Dessvärre är förnybar energi ovanligt i andra länder och värmen är vanligen baserad på naturgas eller olja. Med hänsyn till vilken klimatpåverkan ett kilo tomater har, så har den konventionellt odlade svenska tomaten ett försprång framför den importerade ekologiska. Ur ett resursperspektiv framstår den svenska konventionella tomaten som ett bättre alternativ än den importerade ekologiska.

Källor: Klimatavtryck av Sydgrönts tomater hos Alfred Pedersen & Son AB i Trelleborg (Anna Woodhouse och Katarina Nilsson, RISE), Från Sverige, Tomatpressträff den 11 maj 2017 (Torbjörn Hansson och Inger Christensen, Grön Kompetens AB)

2. Svenskodlat har minst mängd bekämpningsmedel

I Sverige använder tomatodlarna i regel biologiska odlingsmetoder istället för kemiska bekämpningsmedel. Det gör att svenskodlade tomater har minst mängd rester av bekämpningsmedel i grönsaksdisken. Av tomater importerade från ett land utanför EU hittas spår av bekämpningsmedel på 9 av 10 tomater. I detta avseende kan svenskodlade tomater hävda sig mycket väl mot importerade ekologiska tomater.

Detsamma kan sägas om svenska gurkodlare. De har nämligen låg och försiktig användning av växtskyddsmedel jämfört med övriga Europa.

Källa: Från Sverige, Livsmedelsverket, Tomatpressträff den 11 maj 2017 (Torbjörn Hansson och Inger Christensen, Grön Kompetens AB)

3. … och med svenskodlat slipper vi långa transporter

Vi får heller inte glömma bort de långa transportsträckorna. Trots vår kunskap om koldioxidutsläppen fortsätter vi importera största delen av vår gurka och tomat, och det är inte ovanligt att den importerade grönsaken transporteras 3 000 km längre än den svenska. Räkna ut hur lång transporten är hem till just dig på www.gronsaksresan.se.

Källa: Grönsaksresan

4. Mognar på plantan, inte på ett lastbilsflak

När vi pratar om svenskodlat och importerat får vi heller inte glömma att prata om smaken. Medan de importerade skördas tidigt och får ligga på ett mörkt lastbilsflak tusentals kilometer får de svenskodlade mogna länge på plantan. Det är positivt för smaken, men också för näringsinnehållet och hållbarheten.

Källa: Tomatpressträff den 11 maj 2017 (Torbjörn Hansson och Inger Christensen, Grön Kompetens AB)

5. Trots allt detta importerar vi mer och mer…

Idag är endast 2 av 10 tomater i Sverige svenskodlade. Resten är importerade. Detta trots att vi har kapacitet till en ökning av vår svenska odling. Hade vi istället satsat på en högre självförsörjningsgrad hade vi kunnat skapa fler svenska jobb – något som bland annat genererar högre skatteintäkter. Samtidigt hade våra redan verksamma odlares jobb säkrats.

Källa: Från Sverige

6. …härifrån…

Spanien tillhör ett av de länder som Sverige importerar mest tomat och gurka från. Där finns ett område på 30 000 hektar som består av så många plastväxthus att området till och med syns från rymden.

På UR Play finns ett inslag från området där arbetare intervjuas och man som tittare får se hur det ser ut. För att komma direkt till den delen spolar du fram till minut 25.

Källa: SCB

7. …Och härifrån

Under de senaste åren har Sverige även ökat sin import från Afrika. Mellan 2019 och 2020 ökade importen av tomater från Marocko med hela 776 procent, trots att tomaterna härifrån behöver resa ännu längre än de från Spanien och Nederländerna och att nio av tio tomater importerade utanför EU har spår från bekämpningsmedel.

Källa: SCB

8. Så, vad kan du som konsument göra?

Ju större efterfrågan – desto större chans har vi att få in mer svenskodlat till butikerna. Så nästa gång du handlar – se till att välja den svenska tomaten och gurkan. Och finns det inte – fråga efter det! Våra odlare kan odla svenska gurkor och tomater året runt. För att öka självförsörjningsgraden och se till att säkra våra svenska odlares jobb behöver vi alla hjälpas åt och på köpet får vi klimatvänliga, nyttiga och smakrika grönsaker att njuta av.