" alt="">

Butiken: “Det kostar för mycket med svenskodlade tomater och gurkor”

Du: Men har ni tänkt på arbetsvillkoren för arbetarna och att svenskodlat är bättre för klimatet? Har ni tänkt på att ni är med och skapar nya arbetstillfälle i växthusen om ni erbjuder mer svenskodlat?

Butiken: “Det finns ett större utbud av importerat”

Du: Tar ni in mer svenskoldat blir det också möjligt för odlarna att erbjuda en större variation av gurkor och tomater.

Butiken: “Det är inte säsong för svensk gurka nu”

Du: Jo, det odlas gurka året runt i Sverige. Med tanke på att de importerade gurkorna behöver transporteras så pass långa sträckor kan svenska vintergurkor fortfarande vara klimatvänligare än importerade.

Butiken: “Det är inte säsong för svenska tomater nu”

Du: Jo, tomater odlas året runt i Sverige och en vanlig svensk tomat har mycket lägre koldioxidutsläpp än en från Nederländerna. Det gäller även vintertid.

Butiken: “Men de importerade är ju ekologiska”

Du: Ja, men svenskodlade gurkor och tomater har fortfarande ett lägre koldioxidavtryck än importerade. Importerade grönsaker får kalla sig ekologiska även fast fossila bränslen används vid odlingen, medan konventionellt odlade gurkor och tomater odlas med hjälp av förnybara bränslen. Dessutom transporteras importerat tomater och gurkor tusentals kilometer längre än svenskodlade.